BACKEND .NET

Bắt đầu sự nghiệp lập trình viên với mảng .NET từ con số 0

Lộ trình học tập rõ ràng và đa dạng qua từng chủ đề HOT hiện nay

Hoàn thành kỹ năng với các nội dung Lab, Assignment, Project cuối khoá

Khoá học luyện tập 100% và bám sát nhiều dự án thực tế doanh nghiệp

Cơ hội học tập và trở thành nhà phát triển Back End một cách bài bản trên nền tảng MicrosoftHọc lập trình online learnX LEARN ONLINE
Học lập trình online learnX BUILD PROJECT
Học lập trình online learnX EMPOWER YOURSELF

CÔNG VIỆC CỦA LẬP TRÌNH BACK-END LÀ GÌ?Nếu bạn là BackEnd Developer:

Lập trình xây dựng core, backend cho các hệ thống với đối tác

Lập trình xây dựng API/RESTful cho các dịch vụ của hệ thống.

Phân tích, thiết kế, triển khai và bảo mật cơ sở dữ liệu khách hàng

Viết mã kiểm thử để xác nhận các ứng dụng phù hợp với các tiêu chí cụ thể

Giám sát hiệu suất toàn bộ hệ thống và khả năng mở rộng ứng dụng

Đề xuất giải pháp, xu hướng công nghệ mới để nâng cao chất lượng sản phẩm.

LearnX - PHÙ HỢP VỚI AI?

Chương trình phù hợp với mọi đối tượng, từ người chưa biết gì về lập trình cho đến người đã biết cơ bản, kể cả những bạn đang là sinh viên CNTT, freelancer.

NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Chưa biết gì về ngôn ngữ lập trình, có niềm đam mê thiết kế website, lập trình phần mềm, landing page...

HỌC SINH PHỔ THÔNG

Có ý định chọn ngành CNTT để học tập và nghiên cứu sau khi hoàn thành chương trình học THPT

SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG

Sinh viên muốn học bài bản kiến thức để định hướng công việc, tương lai nghề nghiệp

LearnX - VỚI TRIẾT LÝ HỌC NỮA HỌC MÃI

Mang đến phương pháp học tập theo hình thức elearning giúp người học khả năng tự học kết hợp với sự giúp đỡ của các developer chuyên nghiệp.

Cam kết khoá học

Bài giảng được thiết kế và cập nhật theo xu thế công nghệ dựa trên vị trí việc làm

Kinh nghiệm dự án

Đủ tự tin và kinh nghiệm phát triển project trước khi hoàn thành khoá học

Học cùng chuyên gia

Trực tiếp đào tạo bởi giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm dự án doanh nghiệp

Mọi lúc mọi nơi

Chỉ cần có điện thoại, máy tính bảng, laptop hoặc TV kết nối Internet để truy cập MOOC

LearnX - LỘ TRÌNH KHOÁ HỌC

Giáo trình được xây dựng bài bản dành cho người mới bắt đầu học
Với lộ trình 12 tháng học lý thuyết kết hợp demo và hoàn thành project thực tế
Người học được cung cấp tài liệu lý thuyết, mã nguồn khoá học từ hệ thống và Github

NET Fundamentals

What you will learn:

History of .NET Platform

.NET Framework vs. .NET Core vs .NET 5/6/7

Assembly and Garbage Collector

.NET Compilation

.NET CLI

ASP.NET Core and Web API with .NET

Blazor with .NET

Windows Desktop Apps with .NET

Csharp Language

What you will learn:

Introduction to C#

Variable, Data Type

Operators, Operators precedence

Object-Oriented Programming Concepts

Access Modifiers

Constructor

Static Class, Extension Methods

Partial Class, Partial Methods

Database Fundamentals

What you will learn:

Introduction to Database

SQL Server Database and Tables

SQL Commands

Types of Database

SQL Query and Sub Query

SQL Predicates

SQL Joins

SQL Exceptions

ADO.NET

What you will learn:

Introduction to Ado.net

Mandatory Namespaces used in ADO.Net

Component of ADO.NET architecture

Data Type Mappings in ADO.NET

Connection Strings in ADO.NET

DataSets, DataTables, and DataViews

CRUD with ADO.NET

Entity Data Model

Object Relational Mapping (ORM)

What you will learn:

Introduction to ORM

Creating Database Using EF Core Code First

EF Core Migration

DbContext Scaffolding

Relationships in Database

EF Core Data Modeling

Creating Entities and Database

Performing CRUD Operations

ASP.NET Core Basics

What you will learn:

ASP.NET MVC vs. ASP.NET Core

Razor Syntax

ViewData, ViewBag, Session, QueryString and Cookies

ASP.NET Core Forms

Built-In Middleware and Custom Middleware

Implementing DI in ASP.NET Core

ASP.NET Core Environments

Exceptions Handling and Logging

Caching

What you will learn:

Project Final 1

What you will learn:

Project Architecture and Design Patterns

ASP.NET Core Identity and Login Process

Implementing Security

CRUD Operations

Shopping Cart and Shopping Store

Repository Design Pattern

Defining Database Entities in Domain Models layer

Implementing Login and Signup Process

API Clients & Communications

What you will learn:

Introduction to ASP.NET Web API

WCF vs. Web API

Testing API Using Postman

Routing - Convention and Attribute Routing

Action Result

Handling Validation Errors

Building ASP.NET Web API

Performing CRUD Operations using ASP.NET MVC

Project Final 1

What you will learn:

Introduction to ASP.NET Web API

Building ASP.NET Web API

Testing Web API Using Postman

Introduction to Single Page App (SPA)

Integrating Angular with Web API or ASP.NET MVC

Consuming ASP.NET Web API in Angular

Http vs. HttpClient

Deloy project on Github

LearnX - HỌC PHÍ KHOÁ HỌC

Học phí phù hợp với từng gói mà Học viên đăng ký và có thời gian truy cập toàn bộ chương trình đào tạo.

GÓI HỌC PHÍ HỌC THỬ PHỔ BIẾN HÀNG NĂM CHUYÊN NGHIỆP YÊU CẦU
Học phí Miễn Phí 9.868.000 VNĐ 11.800.000 VNĐ Liên hệ
Thời gian học Không giới hạn Truy cập 12 tháng Truy cập 12 tháng Truy cập 12 tháng
Document MOOC Miễn phí
Document MOOC Có phí
Forum Discord
Review Lab
Review Assignment
Review Project Cuối Khoá
Chứng Nhận Khoá học